Work Icon
 
 
 

Work Icon จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร และ งาน Projects อุตสาหกรรม :

น้ำมันเตาA, C, น้ำมันดีเซล, ฝักบัวฉุกเฉิน & อ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower & Eyewash), Battery Lithium สำหรับรถไฟฟ้าAGV/ SolarCell/Forkliftไฟฟ้า, สินค้าLogisticครบวงจรและมือ2, สินค้าในห้องLab, Furniture สำหรับห้องLab, รถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Carts), เครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบ, สอบเทียบสินค้าอุตสาหกรรม (Calibration ISO17025), เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง/เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม, รองเท้าSafety, ถุงมือMAPA, ชุด PPE (Cover All), เป็นต้น


งาน Projects อุตสาหกรรม:
ขาย/ติดตั้ง Chiller, Dock Leveler, Selective Pallet Racks/Drive In Pallet Racks/Long Span Shelves, ติดตั้ง/ย้ายStationเครื่องชั่งรถบรรทุก, ตู้Gen, Project PM Solarcell เป็นต้น 
       
02-153-9104   
line: workicon
FB
Email
 
           

We are direct importer & distributor for Brands :

 

         KAISE  sakase   

 
 
HomeAbout UsProductsRequest quotationArticleContact usContact us
Home> Products>Solar Rooftop On Grid
 
Emergency Shower
Emergency Eyewash
 
 
 
tools
Energy Saving Lights
Energy Saving Fans
Energy Saving for Air Conditioners
Air Coolers
 
 
Testing & Measuring
 
 
 
Ovens
Auto Claves
Ovens
 
 
High Pressure Cleanings
Floor and Carpet
 
Real-estate
 
Repair & Calibration
 
 
Downloads
    << Update : กันยายน 2023 >>
 
 
 
 

Solar Rooftop On Grid                                                    

โปรเจ็ค Solar Rooftop On Grid สำหรับลูกค้าโรงงาน , โรงแรม , โรงพยาบาล , อาคารสำนักงาน

ที่ต้องการประหยัดค่า ไฟฟ้ า ซึ้ง ทาง Work Icon มีบริการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับ บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติให้ ฟรี

รวมถึง บริษัทที่ต้องการติดตัง้ Solar Rooftop เพื่อนใช้ผ่ายในอาคาร ทาง Work Icon

ก็สามารถทาให้ได้เช่นเดียวกัน

 
 
   
     
     
การเข้าร่วมโครงการ SOLAR ROOFTOP    

การเข้าร่วมโครงการ SOLAR ROOFTOP
การเข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบ SOLAR ROOFTOP เพื่อลดค่าไฟฟ้า

1. ลูกค้าไม่ต้องลงทุนและไม่ต้องบารุงรักษา
2. ดาเนินโครงการได้ทันที ความเสี่ยงเท่ากับศูนย์ (0)
3. ระยะเวลาสัญญาเท่ากับ 25 ปี (สัญญาซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการติดตั้งระบบ SOLAR ROOFTOP บนหลังคาโรงงานของลูกค้า) ซึ่งเท่ากับอายุการประกันของแผงโซล่าเซล
4. สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ทันทีจากส่วนที่ผลิตไฟฟ้าได้จากระบบ SOLAR ROOFTOP
5. อัตราการลดค่าไฟฟ้า
- ปีที่ 1-10 ลดค่าไฟฟ้าได้ 10 %
- ปีที่ 11-20 ลดค่าไฟฟ้าได้ 20 %
- ปีที่ 21-25 ลดค่าไฟฟ้าได้ 50 %
- ปีที่ 26 ยกระบบให้เป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า SOLAR ROOFTOP
6. ลูกค้าสามารถซื้อระบบเป็นของตัวเองได้หลังจากระบบได้ถูกติดตั้งและทดสอบการใช้งานอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยราคาของระบบจะถูกลงทุกปี
7. ได้ภาพลักษณ์โรงงานสีเขียว
8. ปรับปรุงภาพลักษณ์ของหลังคาให้ดูสวยงามขึ้น
9. สนองนโยบาลรัฐบาลเรื่องการประหยัดพลังงาน

เอกสารและข้อกำหนดเบื้องต้น

1. สาเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
2. สาเนาสเตทเมนท์ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
3. หนังสือรับรอง
4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันอย่างน้อย 500 KWac
5. พื้นที่หลังคาอย่างน้อย 3,500 ตรม. (หันไปทางทิศใต้หรือหลังคาเอียงไม่เกิน 5 องศา)
6. เป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ถือสิทธ์การใช้อาคารอย่างน้อย 20 ปี
7. อาคารรวมถึงหลังคามีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า 20 ปี
8. กรณีพื้นที่หลังคาไม่เพียงพอสามารถทาการติดตั้งบนพื้นดินที่เหมาะสมที่เป็นกรรมสิทธ์ของผู้ร่วมโครงการได้
9. ผู้ร่วมโครงการอาจต้องทา B/G (หนังสือค้าประกัน) เพื่อค้าประกันการชาระค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเองซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณา\

     
     
English Version    
     

     
     
   

 

   
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
ตัวอย่างมูลค่าการลงทุน ในโครงการ Solar Roof Top on Grid    
มูลค่าการลงทุนขึ้นกับ ขนาดโครงการ, กำลังการผลิตไฟฟ้า, พื้นที่หน้างานที่ทำการติดตั้ง Solar rooftop,    
วัสดุอุปกรณ์ เกรด แบรนด์ สินค้าที่ลูกค้าต้องการติดตั้ง เป็นต้น    
     
     
   
     
ตัวอย่างอุปกรณ์ ชุดติดตั้งแผงบนหลังคา    
     
   
     
ตัวอย่างการติดตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนใจสินค้า ติดต่อได้ที่
Work Icon Techsolutions Co., Ltd.
โทร. 02-157-1577-8 | Hotline: 086-569-1546
Fax 02-157-1579
E-mail: contact@workicontech.com
Line ID : Workicon
Facebook : https://www.facebook.com/workicontech/